Advies & Ontwerp

Een eetbare tuin? Oooh, een moestuin bedoel je?’ Dit is een misvatting die ik vaak hoor. Zoals je kunt lezen bij het stuk over Permacultuur denk je bij eetbaar groen meer aan een ‘bostuin’ met verschillende lagen en veel biodiversiteit. Juist in een slim ontworpen tuin/ terrein is (bijna) niets afgebakend om tot een goede wisselwerking en sterk ecosysteem te komen. Wil je een onderhoudsvriendelijke tuin/terrein? Dan kies je voor meer-jarigen, zodat je een zichzelf voedend systeem creëert.

Advies

Voordat ik ga adviseren is het belangrijk om samen te kijken naar de tuin/ het terrein om een beeld te krijgen, een analyse te maken en je wensen te bespreken. Daarnaast vind ik het belangrijk elkaar te ontmoeten voordat we een mogelijke samenwerking aangaan. Een kijkje nemen en vragen verhelderen is vrijblijvend en kosteloos. Mocht je vraag niet passen bij het Stappenplan, bespreken we welk advies op maat denkbaar is.

Ontwerp & adviezen

Kies je voor een ontwerp? Mijn stappenplan is een zorgvuldig proces waarin jouw wensen en de ontwerpprincipes uit de permacultuur centraal staan. Ik zie het als mijn missie om je tijdens dit proces mee te laten kijken door een permacultuurbril. Ik beloof je, het is wonderlijk wat je gaat zien! Mijn beweegredenen om tot het uiteindelijke ontwerp te komen licht ik altijd persoonlijk toe. Daarnaast krijg je bij het ontwerp altijd adviezen.

Moestuin

Wil je advies en/of een ontwerp voor je moestuin met een-jarigen? Stel jezelf altijd eerst de vraag of je voldoende tijd hebt om een moestuin de nodige aandacht te geven. Is het antwoord ‘ja’? Dan ga ik graag met je in gesprek over je wensen op de locatie van de (beoogde) moestuin. Naast een ontwerp en beplantingsplan is een teeltplan optioneel. Bij het ontwerp krijg je ook adviezen over onder andere wisselteelt, combinatieteelt, groenbemesters en composteren.

Met heel veel enthousiasme ga ik graag voor je aan de slag!